BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 

İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI
Öğretim Yılı: :4
2015 Kılavuz Bilgileri
  Minimum Puan Maksimum Puan
Burssuz 229,857 283,341
Burslu %25    
Burslu %50 298,863 328,351
Burslu %75 332,437 367,711
Burslu %100 368,403 378,18
  (*) Bu kategoride burs verilmemektedir.
(-) Bu kategorinin puanı henüz belli değil.
Puan Türü :MF-1
 
KONTENJANLAR
Burssuz :2
Burslu (%25) :0
Burslu (%50) :8
Burslu (%75) :6
Burslu (%100) :4
Toplam :20
 
ANA BİLİM DALI HAKKINDA
İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalının esas hedefi, eğitim alanında çalışacak, eleştirel düşünme ve problem çözme gücüne sahip, geleceğin matematik öğretmenlerini yetiştirmektir. 

Bölümümüz İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenciler, matematik kavramlarına hakim olacak şekilde ve bunların öğretimi için kullanılabilecek yöntem ve tekniklere sahip olarak yetiştirilirler. Ana Bilim Dalından mezun olanlar, öğrencilerin problem çözme becerilerinin ve düşünme süreçlerinin gelişimi için uygun öğrenme ortamları hazırlayacak donanıma sahiptirler. Ana Bilim Dalında zorunlu derslerin yanı sıra, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine yönelik, farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak İngilizce ve seçmeli derslere de yer verilmektedir. 

İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına "MF-1 puan türü ile öğrenci alınmaktadır. Ana Bilim Dalından mezun olanlar, resmi ve özel tüm okullarda, dershanelerde, eğitim araçları ve yazılımlarının yapıldığı kurumlarda çalışabilecekleri gibi alanlarında akademik çalışma da yapabilirler.